Notulen en Verslagen

De notulen en verslagen blijven ongeveer 1 jaar tot beschikking om in te zien. U kunt deze aanvragen bij webmaster@bcflevoland.  Wilt u verslagen die ouder dan 1 jaar zijn inzien, dan kunt u een verzoek indienen bij het bestuur.

De laatste notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 8 mei 2018 kunt u opvragen bij webmaster@bcflevoland. (alleen voor leden).