Lidmaatschap

Onderstaand treft u  informatie over lidmaatschap bij badminton vereniging BC Flevoland.

Aanvang lidmaatschap en inschrijfkosten

Instroom nieuwe senioren leden is op een donderdagavond.

Instroom voor junioren ook op de donderdagavond  (ivm leeftijd ect kan worden afgeweken naar een andere avond)

Lidmaatschap voor senioren gaat in na 2x vrijblijvend spelen. Contributie zal naar evenredigheid* worden berekend.

Lidmaatschap voor junioren gaat in na 4x vrijblijvend spelen. Contributie zal naar evenredigheid* worden berekend.

*Voorbeeld: Bij aanmelding senioren per de eerste week van een maand, is de ingangsdatum contributie de 15e van de desbetreffende maand. Bij aanmelding na de 15e van de maand zal de contributie ingaan op de 1e van de daarop volgende maand.

Bij aanmelding junioren per de eerste week van een maand, is de ingangsdatum voor de contributie de 1e van de daarop volgende maand. Bij aanmelding na de 15 van de maand zal de contributie ingaan op de 15e van de daarop volgende maand.

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele (school) vakanties. Contributie wordt achteraf geïncasseerd na aanvang lidmaatschap.

Voor junioren en senioren zijn de eenmalige inschrijfkosten € 11,50.

De kwartaalcontributie wordt automatisch geïncasseerd via machtiging op het inschrijfformulier.

Alleen bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken voor automatische incasso.

Het contributiebedrag zal samen met de inschrijfkosten in zijn geheel per het eerstvolgende kwartaal worden geïncasseerd of u krijgt  een factuur toegezonden.

Inschrijfformulier

Download het inschrijfformulier met de bijbehorende bepalingen.

Contributie en Bondsbijdrage

Elk jaar wordt op de Algemene Leden Vergadering de contributie vastgesteld. Dit bedrag wordt middels een automatische machtiging in 4 termijnen van de rekening afgeboekt. BC Flevoland is ook aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Wij zijn verplicht al onze leden aan te melden bij de NBB. Lees hier alles over de contributie en de bondsbijdrage.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per email (e-mail naar ledenadministratie: ledenadm@bcflevoland.nl) of schriftelijk naar:

BC Flevoland, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 460, 8200 AL Lelystad

Opzeggen kan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal. Dat is voor 28 februari, 31 mei, 31 augustus of 30 november.

(Opzeggen ontslaat u niet tot betaling van de nog te betalen contributie)

Een opzegging wordt binnen 30 dagen door de ledenadministratie bevestigd. Indien dit niet het geval is, dient het opzeggende lid binnen 5 dagen te reclameren bij het Bestuur.

Huishoudelijk Reglement

Download het huishoudelijk reglement.

Blessure

Mocht je vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap langere tijd niet kunnen spelen, dan kom je wellicht in aanmerking voor restitutie van de contributie. Download hier alles over contributie-en-blessure en kijk aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Print Friendly, PDF & Email