Contributie

Elk jaar wordt op de Algemene Leden Vergadering de contributie vastgesteld. Een eventuele wijziging van de contributie wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht m.i.v. 1 januari. Verrekening zal dan plaatsvinden in het derde kwartaal van het kalenderjaar. De contributie wordt middels een automatische incasso eenmaal per kwartaal van uw rekening afgeboekt.

De contributie voor 2021 bedraagt per kwartaal 
Senioren (vanaf 18 jaar) € 57,00
Senioren competitie 6e divisie en hoger € 64,00   + €40,00 jaarlijkse eigen bijdrage veren shuttle
Senioren competitie t/m 7e divisie € 64,00   + €10,00 jaarlijkse eigen bijdrage nylon shuttle
Jeugd (tot 18 jaar) € 37,00
Jeugd competitie € 45,00   + €25,00 jaarlijkse eigen bijdrage consumpties
Badminton overdag (koploper) € 40,00

 

  • De éénmalige inschrijfkosten (bij een nieuw lidmaatschap) zijn € 15,00.
  • BC Flevoland is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Wij zijn verplicht om al onze leden aan te melden bij de Nederlandse Badminton Bond en bovendien hiervoor een bijdrage (bondsbijdrage) te betalen. De contributiebedragen zijn inclusief deze bondsbijdrage.
  • Mocht je vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap langere tijd niet kunnen spelen, dan kom je wellicht in aanmerking voor restitutie van de contributie. Bekijk de Regeling contributie-en-blessure of je hiervoor in aanmerking komt.