Contributie

Elk jaar wordt in april op de Algemene Leden Vergadering de contributie vastgesteld. Eventuele wijzigingen zijn met terugwerkende kracht m.i.v. 1 januari. Verrekening zal dan plaatsvinden in de laatste twee kwartalen.

De contributie voor 2019 bedraagt per kwartaal 

Senioren (vanaf 18 jaar) € 55,00
Senioren competitie 2e klasse en hoger € 62,00 + € 30,00 jaarlijkse eigen bijdrage veren shuttle
Senioren competitie t/m 4e klasse € 62,00 + € 10,00 jaarlijkse eigen bijdrage nylon shuttle
Jeugd (tot 18 jaar) € 35,00
Jeugd competitie € 43,00
65+ € 38,00
Alleen Badminton overdag (koploper) € 38,00
Aanvullend Badminton overdag € 13,00

Dit bedrag wordt middels een automatische machtiging 1x per kwartaal van uw rekening afgeboekt. De éénmalige inschrijfkosten (bij nieuwe leden) zijn € 11,50.

Nederlandse Badminton Bond

BC Flevoland is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Wij zijn verplicht al onze leden aan te melden.
Hiervoor moeten wij een bijdrage betalen aan de NNB. Bovengenoemde contributiebedragen zijn inclusief bondsbijdrage.

Print Friendly, PDF & Email