Bestuur & Commissies

 

Adres
BC Flevoland info@bcflevoland.nl
Postbus 460
8200 AL Lelystad
Ledenadministratie (jeugd en senioren)
Van Berkum ledenadministratie@bcflevoland.nl
Bestuur  bestuur@bcflevoland.nl*
* mailadres naar alle bestuursleden.
Gerard de Noord (voorzitter) 0622471395 voorzitter@bcflevoland.nl
bestuurszaken, sponsoring, contact badmintonbond
Nicola Visscher (secretaris) secretaris@bcflevoland.nl
bestuurszaken, secretariële zaken
Glenn de Vries (penningmeester) 06-53765870 penningmeester@bcflevoland.nl
bestuurszaken, materiaal en recreantenzaken, toernooien en activiteiten vereniging
Emma Moretto (alg. bestuurslid) 06-51433673 al@bcflevoland.nl
bestuurszaken. competitiezaken,  sportbedrijf
Bert Bouwman  (alg.bestuurslid) 06-53495221 al2@bcflevoland.nl
bestuurszaken, jeugdzaken
Senioren Competitie Commissie
Commissie algemeen seniorencomp@bcflevoland.nl
Bertin Kamphuis 06-10620908 ccp@bcflevoland.nl
Herman Lether (algemeen lid)
Recreanten Commissie
vacature’s
Jeugd Commissie
Diana van Zoelen 06-53756531 jeugdcomp@bcflevoland.nl
(competitie contactpersoon)
Sponsor commissie
vacature’s sponsor@bcflevoland.nl
Pers en Publiciteit  publiciteit@bcflevoland.nl
Vertrouwenscommissie
Wil Snel 0320-250595 vertrouwenscommissie@bcflevoland.nl
Trainers contact
Diana van Zoelen (Jeugd) Woensdag 0321-322730
Herman Lether (Jeugd hoofdtrainer) Maandag- en donderdagavond  06-14394000  jeugd_training@bcflevoland.nl
Colin de la Paz (Seniorenrecreanten) senioren_recreantentraining@bcflevoland.nl
Website  
Hetty van Berkum webmaster@bcflevoland.nl