Lidmaatschap

 

Blessure

Mocht je vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap langere tijd niet kunnen spelen, dan kom je wellicht in aanmerking voor restitutie van de contributie. Download hier de voorwaarden m.b.t. contributie-en-blessure en kijk aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per email of schriftelijk naar:

BC Flevoland,
t.a.v. de ledenadministratie,
Postbus 460, 8200 AL Lelystad

  • Opzeggen kan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal (dus voor 28 februari, 31 mei, 31 augustus of 30 november).
  • Opzeggen ontslaat u niet tot betaling van de nog te betalen contributie. Een opzegging wordt binnen 30 dagen door de ledenadministratie bevestigd. Indien dit niet het geval is, dient het opzeggende lid binnen 5 dagen te reclameren bij het Bestuur.