Regels van de vereniging

Indien een training niet doorgaat staat dit vermeldt op onze Website (home-pagina onder “berichten” ) en Facebook Ook wordt de afmelding van de training persoonlijk aan u of via mail door de trainer doorgegeven.

 

Gedragregels voor de jeugd van de vereniging.

Wij willen de kinderen tijdens het lesgeven een stukje normen en waarden meegeven binnen onze vereniging en niet alleen de sport badminton promoten. Daarvoor hebben we gezamelijk met de begeleiders een aantal regels opgesteld. Hopelijk kunnen we door deze regels kinderen meer structuur bieden en op hun gedrag aanspreken, waardoor er voor iedereen meer badmintonplezier ontstaat. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat alle begeleiders vrijwilligers zijn die met passie het badminton willen overbrengen. De gedragsregels dienen ervoor de trainingen voor zowel de begeleiders als de kinderen plezierig en nuttig te maken.

 • De kinderen moet zelf voor 18.30 uur de banen opzetten.
 • De aanwezige begeleiders zullen de dikke palen in-/uithalen.
 • Om 18.30 uur gaat de training beginnen. Een ieder die op dat moment niet op de baan aanwezig, krijgt met de volgende gevolgen te maken:
  • 1e keer wordt een berisping gegeven.
  • 2e keer moet je op de bank zitten.
  • 3e keer worden de ouders gebeld met de mededeling dat ze hun zoon/dochter mogen komen ophalen. M.a.w. er zal niet meer deelgenomen worden aan de training.
 • Tijdens de training zullen de trainers niet onderbroken worden met iets wat niet met badminton te maken heeft.
 • Bij verhindering van training meld je je af bij de begeleider via een e-mail of smsbericht.
 • Als je een flesje drinken mee de zaal in neemt, zet je deze naast de paal van de baan waarop je op dat moment actief bent.
 • Tijdens een stilstaande uitleg van een trainer is dat het enige moment dat er gedronken mag worden.
 • Tijdens actieve training is dit uitgesloten, tenzij de begeleider anders aangeeft.
 • Er mogen geen mobieltje op de baan aanwezig zijn. Deze zijn netjes opgeborgen in de sporttas.
 • Tijdens de training mag er geen kauwgum of enig andere versnaperingen genuttigd worden.
 • Het betreden worden van de zaal mag alleen met “binnenzaalsportschoenen”.
 • Wie zijn schoenen is vergeten, mag niet deelnemen aan de trainingen.
 • Shuttles worden alleen gebruik voor badminton en niet voor gooi- en smijtwerk.
 • Na de training worden alle shuttles verzameld.