Deeldiploma’s

Onze vereniging organiseert “deeldiploma-examens”. Voor (met name) de beginnende jeugd vormen de deeldiploma’s een aantrekkelijke manier om spelenderwijs enige badmintontechnieken te leren. Deel 1, 2 en 3 zijn enkelspeldiploma’s. Deel 4, 5 en 6 zijn dubbelspeldiploma’s. De deeldiploma’s bestaan zowel uit een praktisch als een theoretisch deel.

De organisatie van een deeldiploma-examen is in handen van BC Flevoland. De examens die wij houden, worden afgenomen door onze eigen gediplomeerde NBB-trainers. Elke deelnemer ontvangt na het behalen van het examen een diploma. Wil je weten wat wij jullie willen gaan leren en waarin jullie examen kunnen doen?

Dit is wat je moet kunnen als je aan het deeldiploma meedoet:

Deeldiploma deel 1

 • Het kunnen vasthouden van het racket in de shakehands grip
 • Gedurende 2 minuten met onderhandse slagbewegingen afwisselend de shuttle hoog en laag spelen
 • Het kunnen uitvoeren van een korte aangeefslag
 • Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie forehand net
 • Het kunnen uitvoeren van een hoge aangeefslag
 • Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie forehand achterveld

Deeldiploma deel 2

 • Zelfstandig kunnen uitvoeren van de warming-up
 • Het kunnen uitvoeren van een forehand netreturn
 • Het kunnen uitvoeren van een lobservice
 • Het kunnen uitvoeren van een forehand dropshot
 • Het kunnen uitvoeren van een forehand clear
 • Het op de juiste wijze verplaatsen naar de positie backhand achterveld
 • Spelregelkennis enkelspel

Deeldiploma deel 3

 • Het kunnen uitvoeren van een forehand lob
 • Het kunnen uitvoeren van een backhand lob
 • Het kunnen uitvoeren van een backhand smashreturn
 • Het kunnen uitvoeren van een backhand dropshot
 • Het kunnen uitvoeren van een forehand smash
 • Het kunnen toepassen van een forehand clear, forehand dropshot, forehand lob en netreturn in een wedstrijdachtige situatie

Deeldiploma deel 4

 • Inschatten waar de shuttle neerkomt en daarheen tijdig verplaatsen
 • Het kunnen uitvoeren van de korte backhand service
 • Het kunnen uitvoeren van de korte serviceretrun
 • Het kunnen uitvoeren van een netdrop
 • Het innemen van de juiste plaats tijdens de posities bij service en service-ontvangst
 • Spelregelkennis dubbelspel: kennis hebben van dubbelspellijnen, servicevakken en puntentelling

Deeldiploma deel 5

 • Het kunnen uitvoeren van een around the head dropshot
 • Het kunnen uitvoeren van een smashreturn bij een smash op (naast) het lichaam
 • In de positie scoren voorkomen, regelmatig moeilijke maar haalbare shuttles spelen (buiten de basispositie), vooral diep
 • In de positie van initiatief, regelmatig moeilijke maar haalbare shuttles spelen (buiten de basispositie), vooral kort

Deeldiploma deel 6

 • Het kunnen uitvoeren van een around the head clear
 • het kunnen uitvoeren van een around the head smash
 • Bij initiatief verlies: overname van voor-en-achter naar side-by-side
 • Bij initiatief verwerven: overname van side-by-side naar voor-achter