Disclaimer

De website met internetadres https://www.bcflevoland.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij BC Flevoland.

BC Flevoland machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC Flevoland, verboden.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via webmaster@bcflevoland.nl.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. BC Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. BC Flevoland behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie BC Flevoland geen controle kan uitoefenen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die websites. BC Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.
U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd via de website?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Aan wie verstrekken wij jouw persoonsgegevens?

1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen onze vereniging.

Wij kunnen uw (persoons-)gegevens uitwisselen tussen de diverse medewerkers en vrijwilligers binnen onze vereniging, voor zover dit noodzakelijk is gelet op het doel van de gegevensverwerking.

2. Wij delen uw persoonsgegevens niet met andere organisaties. Indien nodig zullen wij u om toestemming vragen.

3.Geen commercieel gebruik

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. Zie hier ook onze privacy verklaring.

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Bij het aanmelden via onze site bij invulformulieren worden van u een aantal persoonsgegevens doorgegeven. Dit zijn de gegevens die u zelf invult en uw ip-adres.

Wat zijn uw privacyrechten?

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

BC Flevoland( info@bcflevoland.nl)

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer voor de laatste versie.

Vragen?

Als u nog vragen heeft neem dan contact op via onze website of rechtstreeks via de mail. (info@bcflevoland.nl)

 

18 oktober 2018