Disclaimer

De website met internetadres https://www.bcflevoland.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst, is gericht op inwoners van Nederland en daarbuiten. Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij BC Flevoland.

BC Flevoland machtigt u delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BC Flevoland, verboden.
Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kunt u indienen via webmaster@bcflevoland.nl.

Aan de inhoud van deze site is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. BC Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. BC Flevoland behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen.

Bepaalde links op deze site leiden naar hulpbronnen die door een derde partij worden onderhouden en over wie BC Flevoland geen controle kan uitoefenen. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die websites. BC Flevoland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid van informatie neergelegd in deze hulpbronnen. Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig deze disclaimer voor de laatste versie.

Vragen?

Als u nog vragen heeft neem dan contact op via onze website of rechtstreeks via de mail. (info@bcflevoland.nl)