Blessure

Badminton is een intensieve sport. De kans dat je eens een blessure oploopt is daarom groter. Maar wat moet je dan doen? Om inzicht of advies te krijgen over de aard en inhoud van de blessure, het herstelproces en wat je zelf aan de blessure kan doen, kun je bij Fysiocentrum Pauwendaal terrecht.


Medische Staf

De fysiotherapeuten van de club zijn Timothy Fechter en Jan-Gert Medendorp. Deze medische staf is in het leven geroepen om alle spelers te voorzien van medische begeleiding. Hiervoor is een stappenplan bij blessures ontwikkeld. Mocht er fysiotherapie nodig zijn dan wordt er doorverwezen naar Fysiocentrum Pauwendaal, de sportmedische partner van de club. Bij deze fysiotherapiepraktijk werken gespecialiseerde (sport)fysiotherapeuten. Ze zijn gewend om actief samen te werken met de huisarts, sportarts, trainer/coach en sportverzorgers.

Voor het maken van een afspraak kun je bellen met Fysiocentrum Pauwendaal, gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Pauwenburg 160C. Telefoon 0320-219691. Voor vragen kun je terecht bij Tim Fechter of Jan-Gert Medendorp. Mailen kan ook, tim@fysiocentrumpauwendaal.nl of jan-gert@fysiocentrumpauwendaal.nl.

 Timothy Fechter Jan-Gert Medendorp

 

 

 1. BLESSURE
  Nadat je op of buiten de training/wedstrijd een blessure opgelopen hebt, meld je dit allereerst aan je trainer zodat die de training aan kan passen en weet waarom je niet aanwezig bent.
 2. SPORTMEDISCH CONSULT
  Als je niet wedstrijdfit of trainingsfit bent kun je je melden of direct contact op nemen met Fysiocentrum Pauwendaal. Vraag dan naar Timothy Fechter of Jan-Gert Medendorp. In eerste instantie worden de diagnose gesteld en de behandelwijze bepaald. Ook wordt bekeken of de blessure is ontstaan door verkeerde of te veel training. Daarna krijg je een advies met betrekking het vervolgtraject.
 3. START BEHANDELING
  Indien nodig wordt een behandeltraject opgestart en kom je een aantal keer bij de fysiotherapeut terug. Passieve rust past hier niet bij. Er kunnen altijd actieve conditie- en krachttrainingsvormen in de trainingszaal worden gedaan. Spelers tot 18 jaar worden standaard vergoed vanuit de basisverzekering en kunnen dus vrij toegankelijk naar de fysiotherapeut. Overige behandelingen (individueel of in een kleine groep) worden vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Op de website zorgvergoeding.com tref je een overzicht aan van alle zorgverzekeraars die fysiotherapie in hun aanvullende verzekering hebben opgenomen.
 4. AANMELDEN BLESSUREREGELING
 5. SPORTHERVATTING
  Hervat de training zodra dit verantwoord is. Doe dit in overleg met fysiotherapeut en trainer. Te snel of op een verkeerde manier hervatten van de training vergroot de kans op herhaling van de blessure.

 

 

 

Blessureregeling

 

Wie komt er in aanmerking voor restitutie ?
Iedereen die door een blessure, ziekte of zwangerschap, 6 weken of langer niet kan spelen. Vanaf datum binnenkomst schriftelijk verzoek (dus niet met terugwerkende kracht) tot eerste speeldatum. Om in aanmerking te komen voor restitutie moet deze periode 6 weken of langer zijn.

Hoe hoog is de restitutie ?
Aangezien de vereniging vaste kosten heeft, die tijdens de blessureperiode gewoon door blijven lopen en men ook van faciliteiten gebruik kan blijven maken zal er een gedeelte van de contributie van de betreffende periode worden gerestitueerd.

 • 50% restitutie wanneer voldaan is aan alle voorwaarden volgens deze regeling.
 • 80% restitutie wanneer de behandeling van de blessure wordt uitgevoerd door onze Sport- medischpartner: Fysiocentrum Pauwendaal. In dat geval zal 80% van de contributie m.b.t. de betreffende periode worden gerestitueerd.

Betaling restitutie
Achteraf door terugstorting door penningmeester. Afronding te bepalen door penningmeester.


Hoe aanmelden voor de regeling?

Om voor deze regeling in aanmerking te komen moet dit schriftelijk of per email worden gemeld worden aan het bestuur. Bij het verzoek moet tevens de “afhanglabel” meegestuurd worden. De betrokken commissievoorzitter ontvangt een kopie van het verzoek. Schriftelijk met vermelding van ingangsdatum. Van de secretaris ontvangt men dan een schriftelijke bevestiging (cc. penningmeester en commissievoorzitter) van de periode waarover men in aanmerking komt voor restitutie. Tevens wordt dan de “afhanglabel”weer meegestuurd.