Aangepast badminton

Aangepast badminton is als onderdeel voor mensen met een beperking in welke vorm dan ook.
In het aangepaste badminton zijn mogelijkheden voor mensen in een rolstoel om de badmintonsport te beoefenen, de zogenaamde rollers.

Voor mensen welke een beperking hebben, maar wel nog mobiel zijn is er de groep staanders.
Dan is er ook nog de groep zitters, hierin speelt een mix van mensen met een beperking. Ook spelers die geen beperking hebben zijn in deze groep actief.

Voor al deze mogelijkheden gelden aangepaste spelregels m.b.t. hoogte net en afmetingen van het speelveld.
Meer over aangepast badminton bij BV Flevoland? Klik hier.

Bron: www.badminton.nl