Algemene Ledenvergadering op dinsdagavond 23 mei

Op dinsdag 23 mei a.s. om 20.00 uur wordt de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BC Flevoland gehouden in Sportcomplex De Rietlanden. Alle leden zijn van harte welkom! De agenda 2023, de notulen van de ALV 2022 en de jaarverslagen van 2022 worden in de nieuwsbrief gestuurd. Geen nieuwsbrief ontvangen? Neem dan contact op met info@bcflevoland.nl.
De inhoud van de stukken zijn alleen voor leden van BC Flevoland bestemd.

We hopen jullie allemaal op 23 mei te zien!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van BC Flevoland