Accommodaties Sportbedrijf Lelystad vanaf maandag 8 april rookvrij

 

Accommodaties Sportbedrijf Lelystad vanaf maandag 8 april rookvrij

Sportbedrijf Lelystad streeft, naast een goed sport- en beweegklimaat, ook naar een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Lelystad en daarmee voor alle bezoekers van jong tot oud van de sportaccommodaties in Lelystad. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken schadelijk is voor de gezondheid. Sport en roken gaan daarom niet samen. Om bij te dragen aan een gezonde leefstijl & vitale stad zijn vanaf maandag 8 april 2019 de terreinen van de sportaccommodaties Sportcentrum De Koploper en Sportcomplex De Rietlanden rookvrij.

 

Zien roken, doet roken

De rookvrije generatie werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Elk kind dat geboren wordt, moet de kans krijgen om volledig rookvrij op te groeien. Daarvoor is het nodig dat iedereen het goede voorbeeld geeft en dat de omgeving waar kinderen vaak komen rookvrij wordt gemaakt.


Wat betekent dit voor de bezoekers van De Koploper en De Rietlanden?

Iedereen is en blijft uiteraard welkom op de locaties, ook rokers. Alleen roken is vanaf maandag 8 april 2019 niet meer toegestaan op de terreinen van de sportaccommodaties De Rietlanden en De Koploper, inclusief het achterterrein en de buitenwaterspeeltuin van De Koploper. Verder stellen wij de entree van Sportcentrum De Koploper in als rookvrije zone. Dit wordt middels een duidelijke lijn kenbaar gemaakt.

 

Bedankt voor uw hulp!

Wij, als bestuur, juichen dit initiatief toe en willen u, als lid van onze vereniging die deze sportaccommodaties bezoekt, vragen dit initiatief te ondersteunen en samen het goede voorbeeld te geven. Ook namens de medewerkers van Sportbedrijf Lelystad, bedankt voor uw hulp!