Bestuur & Commissies

Adres
BC Flevoland info@bcflevoland.nl
Postbus 460
8200 AL Lelystad
Ledenadministratie
Van Berkum ledenadministratie@bcflevoland.nl
Bestuur  bestuur@bcflevoland.nl*
* mailadres naar alle bestuursleden inéén.
 vacature voorzitter voorzitter@bcflevoland.nl
Emma Moretto (secretaris) 06-51433673 secretaris@bcflevoland.nl
Glenn de Vries (penningmeester) 06-53765870 penningmeester@bcflevoland.nl
Gerard de Noord (alg. bestuurslid) 0622471395 al@bcflevoland.nl
Bert Bouwman  (alg.bestuurslid) al2@bcflevoland.nl
Nicola Visscher al3@bcflevoland.nl
Senioren Competitie Commissie
Commissie algemeen seniorencomp@bcflevoland.nl
Bertin Kamphuis 06-10620908 ccp@bcflevoland.nl
Herman Lether (algemeen lid)
Recreanten Commissie
voor nieuwe leden mail naar: ledenadministratie@bcflevoland.nl
vacature’s Heb je interesse? Twijfel niet langer en help mee om onze vereniging levendig te houden!
Jeugd Commissie
Diana van Zoelen 06-53756531 jeugdcomp@bcflevoland.nl
(competitie contactpersoon)
Ledenadministratie alleen via mail ledenadministratie@bcflevoland.nl
 (aanmelding nieuwe leden)
Mike Ultzen(algemeen lid) 06-27185461 mike-ultzen@hotmail.com
Donnavan Brandenburg  06-83851688 dol-fyn@hotmail.com
Sponsor commissie
sponsor@bcflevoland.nl
vacature’s  Ook onze vereniging kan niet zonder sponsors.
Pers en Publiciteit  publiciteit@bcflevoland.nl
Vertrouwenscommissie
Wil Snel 0320-250595 vertrouwenscommissie@bcflevoland.nl
Website
Hetty van Berkum webmaster@bcflevoland.nl
Trainers contact
Diana van Zoelen (Jeugd) Woensdag 0321-322730
 Herman Lether (Jeugd hoofdtrainer) Maandag- en donderdagavond  06-14394000  jeugd_training@bcflevoland.nl

Mike Ultzen  (Jeugd)

Maandag- en donderdagavond

06-27185461  jeugd_training_2@bcflevoland.nl

Sarina Kruijt-van Loon (Jeugd G.team)

Woensdagavond

06-14453274   jeugd_training_g-team@bcflevoland.nl
Colin de la Paz (Seniorenrecreanten) senioren_recreantentraining@bcflevoland.nl