jan
8
2018

Oproep voor nieuwe bestuursleden (belangrijk)

Beste leden,

Bij de Algemene Ledenvergadering van 2017 hebben Hanneke en Suzan te kennen gegeven na dit jaar te stoppen met hun bestuursfuncties en uit het bestuur te stappen. Daarnaast heeft Soemitro besloten om voor een andere vereniging te spelen waardoor ook hij uit het bestuur is gestapt.

Zoals elk jaar zijn we nu dus  wederom op zoek naar leden die wat meer voor de vereniging willen doen en plaats willen nemen in het bestuur. De vacature van Voorzitter staat nog steeds open en nu komt hier dus ook het secretariaat bij. De afgelopen jaren is gebleken dat besturen zonder voorzitter nog werkbaar is maar zonder secretaris kan een bestuur niet functioneren. Natuurlijk is het ook mogelijk om U aan te melden als algemeen bestuurslid waarbij u ondersteuning geeft in het reilen en zeilen van de vereniging.

Met slechts 2 bestuursleden zal de vereniging snel in zwaar vaarwater kunnen komen. Zowel Emma als Glenn menen dat hierdoor een onwerkbare situatie ontstaat. Mocht de bestuurssamenstelling onveranderd blijven, dan zullen zij vanaf de ALV in 2018 hun taken afbouwen en in feite dienen als een demissionair bestuur.

Mocht u interesse hebben in een bestuursfunctie of aan de slag willen als algemeen bestuurslid, dan kunt u een mail sturen naar bestuur@bcflevoland.nl. Het is natuurlijk ook mogelijk om een van de bestuursleden aan te spreken voor meer informatie.

Het bestuur van BC Flevoland.

Comments are closed.