apr
30
2018

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering DINSDAG 8 mei 2018 + notulen en jaarverslagen

Alleen voor leden

BADMINTON COMBINATIE FLEVOLAND

Concept Agenda Algemene Ledenvergadering

DINSDAG  8 mei 2018

Aanvang:  20.00 uur

Plaats: Sporthal De Rietlanden

         

 1.     Opening en goedkeuren agenda

 

 1.   Ingekomen stukken en mededelingen

 

 1.    Vaststellen notulen ALV van 11-04-2017

 

 1.      Jaarverslagen

         

 1.     Digitaal afhangsysteem

 

 1. Wet op de privacy

   

 1. Toelichting penningmeester financiële stukken

 

 1.    Verklaring kascommissie

 

 1. Goedkeuren resultatenrekening 2017

 

            9a.   Goedkeuren eindbalans 31-12-2017

 

            9b.   Decharge verlening bestuur

 

 1. Goedkeuren begroting 2018

 

 1. Vacature voorzitter

 

 1.    Verkiezing bestuurslid

                    Gerard van Noord- algemeen bestuurslid – verkiesbaar

                    Bert Bouwman- algemeen bestuurslid – verkiesbaar

                    Nicola Vischer- algemeen bestuurslid – verkiesbaar

                    Emma Moretto- secretaris – verkiesbaar

 

De Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2017 en de jaarverslagen van 2017 kunt u opvragen via webmaster@bcflevoland.nl.

U krijgt dan een code toegestuurd waarmee u  de verslagen kunt opvragen. Dit wordt uitsluitend alleen aan onze leden verstrekt.

 

 

Comments are closed.